Cross Breed Cocoons /संकरित कोष बाजारभाव Ramanagaram / रामनगरम कर्नाटक Min.कमीत कमी 250 Avg.साधारण 376 Max.सर्वाधिक 555
 
महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठीची पहिली रेशीम बाजारपेठ जालन्यात JALNA (MAHARASHTRA) / जालना महाराष्ट्र Min.कमीत कमी 240 Avg.साधारण 310 Max.सर्वाधिक 365